Wicca Pagan

2 Haziran 2019 0 Yazar: mistik
Wicca Pagan

WICCA cadılığın modern adıdır. Wiccanın kesin bir açıklamasını yapmak aslında zordur.Wicca, kökleri Pagan inanışına dayanan, doğanın merkezde yeraldığı bir inanışdır. Bir yaşam tarzı,gidilecek yoldur. Cadılığın diğer adı olarak da adlandırılabilir, Modern Cadılıkdır.

Wiccada da sevgi,hayat,doğa ve maneviyat(spritualizm)vardır. pagan dini olmayan kişi demek değildir, kelime anlamı olarak pagani’den gelir. Tek tanrılı dinler doğa güçlerini tanrılar ve tanrıçalar olarak kişileştirirler ama esasen yaratıcı gücün tekliğine inanmışlar, tanrı ve tanrıçaları bütünün parçaları olarak görmüşlerdir..